باسمه تعالی

شخصا در نقل قول از بنیامین فولفورد احتیاط میکنم، چون بعضی مواقع خبرهایی را از منابعی نقل میکند، که بعداً بی‌اعتباری آن اخبار و منابع روشن میشود. اما او در گزارش این هفته خود به نکته‌ای اشاره کرده، که قابل مطالعه و پیگیری است.[1] او ادعا میکند که علت زیاد شدن ملخ‌های صحرایی این است که با دستکاری در آب و هوا، سعی شده در عربستان باران زیادتر بیاید. باران زیاد باعث رشد جمعیت ملخ‌های صحرایی، به میزان ۲۰ برابر معمول، شده است. زمانی که باران‌های مصنوعی در صحرا متوقف شده، غذا در صحرا کمیاب شده، و ملخ‌ها برای یافتن منابع غذایی به شرق آفریقا و بقیه مناطق خاورمیانه هجوم برده‌اند.

اگر چنین چیزی درست باشد، به این معنی است که تلاش عربستان برای تغییر الگوهای آب و هوای خود، به قحطی و گرسنگی در خاورمیانه و آفریقا و هند منجر خواهد شد.

لینک [2] درباره شهر جدید نعوم است، و در آن ادعا شده که عربستان قصد دارد با باران مصنوعی، هوای این شهر را همیشه مساعد نگه دارد.

لینک [3] نیز از راه افتادن سیل در ماه اکتبر گذشته، در صحراهای شرق عربستان، خبر میدهد؛ که احتمالاً حاصل دستکاری در آب و هوا است.

لینکهای [4,5,6,7] نیز از وخامت اوضاع، پس از هجوم ملخ‌های صحرایی به کشورهای آفریقایی، خبر میدهند.

اینکه آیا عربستان با دستکاری در آب و هوا باعث چنین حادثه‌ای شده یا نه، بطور مستقل باید بررسی شود. اما بطور کلی فرض بشر معاصر این است که میتواند خدایی کند، و اداره طبیعت را به عهده بگیرد. ولی به محض اینکه شروع به دستکاری در طبیعت میکنند، تازه متوجه می‌شوند که خدایی کردن به این راحتی نیست؛ و نتیجه‌ای غیر از آنچه پیش‌بینی میشد حاصل میشود.

[1] https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=140247

[2] Saudi Arabia's crown prince reportedly wants to build a $500 billion desert city with artificial rain, a glow-in-the-dark beach, and robot dinosaurs https://www.businessinsider.com/saudi-arabia-500-billion-city-desert-mega-city-fake-rain-2019-7

[3] Saudi Arabia - Floods (Saudi DCD, PME, media) (ECHO Daily Flash of 29 October 2019) https://reliefweb.int/report/saudi-arabia/saudi-arabia-floods-saudi-dcd-pme-media-echo-daily-flash-29-october-2019

[4] “Unprecedented” Locust Invasion Approaches Full-Blown Crisis https://www.scientificamerican.com/article/unprecedented-locust-invasion-approaches-full-blown-crisis/

[5] Africa’s Worst Locust Plague in Decades Threatens Millions https://www.wsj.com/articles/africas-worst-locust-plague-in-decades-threatens-millions-11580475600

[6] Spray planes combat the huge locust outbreak in East Africa https://apnews.com/854648cd0a9f634ec0473f7442469295

[7] Somalia declares locust outbreak a 'national emergency' https://www.thenational.ae/world/africa/somalia-declares-locust-outbreak-a-national-emergency-1.972860