باسمه تعالی

امروز که برای چک کردن وضعیت اینترنت ایران به سایت اوراکل سر زدم، نکته عجیبی را یافتم؛ روش مصرف اینترنت مردم ایران با بسیاری از کشورهای دیگر متفاوت است.

برای مقایسه سابقه مصرف یک هفته‌ای اینترنت فرانسه، کانادا، و آمریکا را کنار ایران گذاشتم، تا مشکل را بشود واضح دید. منخنی های پایین عکس مربوط به تعداد مراجعه به سایتها، و منحنی بالا مربوط به وضعیت ساختارها است.

مردم آمریکا و کانادا در طول روز سراغ اینترنت می‌روند و در شب می‌خوابند، و مصرف اینترنت پایین می‌آید. دو روز تعطیل آخر هفته هم کمتر کسی سراغ اینترنت میرود.

مردم فرانسه هم تقریباً همین عادت را دارند؛ فقط ظاهراً به وعده غذایی ناهار اهمیت بیشتری میدهند و در طول صرف غذا رجوع به اینترنت افت میکند.

اما در ایران منحنی خیلی آشفته است. از ظاهر آن چنین به نظر می‌آید که تا یک شایعه پخش میشود، همه سریعاً سراغ اینترنت می‌روند و تعداد جستجوها مثل سوزن بالا میرود. بعد که خیال همه راحت شد، مصرف افت میکند.

بعضی مواقع در ایران، حتی در نزدیک صبح، مراجعه به اینترنت از وسط روز بیشتر است. به نظرم جامعه‌شناسان و روان‌شناسان باید روی این مسأله تحقیق کنند، که چرا مردم چنین رفتاری نشان میدهند.

[1] https://map.internetintel.oracle.com/?root=national&country=ir