باسمه تعالی

یکی از دوستان محترم لطف فرمودند و توئیت احمد قدیری در جواب آشنا را برایم فرستادند. نتیجه‌گیری آقای احمد قدیری این بود که توئیت آشنا «گرای به دشمن برای ترور جواد ظریف است».

بحث احتمال ترور جواد ظریف بحث تازه‌ای نیست؛ و کسانی که با جفر و گماتریا «آشنا» بودند، از سالهای پیش درباره چنین چیزی حرف زده‌اند.[1] در عکس ظریف در لینک [1] در ۶ سال پیش چنین زیرنویسی شده که «آیا این مرد روزی assassinate خواهد شد؟» در توئیت آشنا هم کلمه حشاشین ذکر شده است.

با کمک ماشین حساب گماتریا [2] میتوانید مواردی که عرض میکنم را چک بفرمایید. حسن روحانی به روشهای مختلف میتوانست نام خود را با حروف لاتین بنویسد. مثلاً حسن را میشد hasan نیز نوشت. روحانی را هم می‌شود roohany یا rouhany نیز نوشت. اما تنها ترکیبی که معادل ۷۷ می‌شود hassan rouhani است.

درباره اهمیت ۷۷ در بین اهل فراماسونری می‌شود کتاب نوشت. اما بطور خلاصه این عدد معادل power، zionist، secret society، United States of America، و September Eleventh و ... است. انتخاب دیکته نام حسن روحانی به انگلیسی، به نحوی که معادل ۷۷ بشود، نمیتواند تصادفی باشد.

در دور دوم انتخاب روحانی، به عنوان رئیس‌جمهور، تعداد آراء او 23.6 میلیون اعلام شد. اما در خبرهای انگلیس این رقم 23.5 معرفی شد.[3] عدد 23.5 درواقع نصف 47 است. عدد 47 زاویه پرگار، در بسیاری از لوگوهای فراماسونری، است. انتخاب این عدد هم به معنی این است که کسی میخواهد به مخاطبین غربی، خود را یک پایه پرگار فراماسونری معرفی کند.

نام محمد جواد ظریف هم به انگلیسی javad zarif نوشته میشود.javad معادل ۱۱، و zarif معادل ۳۳ است. جمع این دو عدد هم معادل ۴۴ است. عدد ۴۴ هم کسی را نشان میدهد که برای کشته شدن انتخاب شده است. این عدد معادل soldier، military، infantry، trooper، و genocide است. احتمال دارد خود ظریف از این ماجرا خبر نداشته باشد، اما کسی که به او توصیه کرده که خود را javad zarif معرفی کند، قطعاً باید با گماتریا آشنا باشد.

[1] 33 Watch | Javad Zarif, Iraq's Foreign Minister | Are U.S.A.-Iran Relations a hoax as well? http://freetofindtruth.blogspot.com/2014/03/33-watch-javad-zarif-iraqs-foreign.html

[2] http://gematrinator.com/calculator/index.php

[3] Rouhani wins Iran's presidential election with 23.5 million votes: official https://www.reuters.com/article/us-iran-election-result-idUSKCN18G0BY