باسمه تعالی

اخیرا کم شدن نور ستاره Betelgeuse توجه اهل نجوم را به خود جلب کرده است. اما نکته‌ای را جیم استون تذکر داد، که دانستن آن مفید است.

قبلاً دراین‌باره توضیح داده‌ام که خورشید، تقریباً بصورت دوره‌ای تابش‌های شدید و کوتاهی دارد؛ و این دوره تقریباً ۱۲ هزار سال است. شدت این تابش به حدی است که میتواند حوادث طبیعی عظیمی را روی زمین رقم بزند، و به تمدن‌های بشری خاتمه داده، و دوره جدیدی از زندگی بشر را کلید بزند.

همین اتفاق در ستاره‌های دیگر نیز می‌افتد. احتمال دارد کم شدن نور Betelgeuse بخاطر لکه عظیمی باشد که روی سطح ستاره شکل گرفته است. اگر چنین باشد، احتمال دارد که مقدمه تابش شدید این ستاره و nova شدن آن برای مدتی کوتاه باشد.

درباره اندازه این ستاره عظیم، که ۶۰۰ سال نوری از ما فاصله دارد، ارقام اغراق‌آمیزی بیان میشود، که قابل راستی‌آزمایی نیست. مثلاً معروف است که قطر آن ۱۱۰۰ برابر قطر خورشید است. تابش nova چنین ستاره‌ای قطعاً تاثیراتی روی زمین خواهد گذاشت. تابش شدید اشعه گاما، ناشی از این اتفاق، هم سلامتی مردم را به خطر خواهد انداخت، و هم کارکرد دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی را مختل خواهد کرد.

جیم استون نقل میکند که در دهه ۹۰ مشابه همین اتفاق، البته از یک ستاره کوچکتر دیگر، افتاد و برای ۳ روز سنسورهای آن‌ها از کار افتادند.

بنابراین اگر با این وضعیت برخورد کردید که دستگاه‌های الکترونیک بدون دلیل مشخص مختل شده، یا از کار می‌افتند، احتمالاً اشعه گاما ناشی از این انفجارهای ستاره‌ای عامل آن است. در چنین وضعیتی بیرون رفتن از ساختمان به معنی دریافت بیشتر اشعه گاما است. بهترین کار این است که در چند روزی که چنین وضعیتی ادامه دارد، بیشتر در زیرزمین سر کنید. از سفر هوایی، یا استفاده از هر وسیله‌ای که سیستم‌های الکترونیک زیادی دارد، نیز باید خودداری کرد.

[1] http://82.221.129.208/.vs3.html

[2] Betelgeuse is Dimming . . . Why? https://www.skyandtelescope.com/observing/fainting-betelgeuse/