باسمه تعالی

شاید پیشرفت‌هایی که در حوزه موشک و پهپاد رخ داده، این تصور را ایجاد کند که نقش توپخانه در جنگهای آینده کمرنگ خواهد بود. در حالی که چنین تصوری صحیح نیست. ارتش‌های مدرن دنیا در کنار توسعه ادوات جنگی دیگر، کار بر روی افزایش دقت و کارآیی و برد توپخانه‌های خود را با شدت ادامه میدهند.

لینک [1] درباره توپهای جدید ۱۵۵ میلی‌متری howitzer آمریکا است، که برد آن‌ها به بیش از ۶۰ کیلومتر افزایش پیدا کرده است. در همین لینک درباره برنامه افزایش برد توپها به ۱۳۰ کیلومتر نیز توضیح داده است.

جدا از مسأله برد، توسعه گلوله‌هایی که دقت و تخریب خیلی بالاتری داشته باشند، نیز در دستور کار ارتش‌های جهان است. مثلاً گلوله M982 Excalibur با برد ۶۰ کیلومتر میتواند با حداکثر خطای ۵ متر به هدف اصابت کند.[2] گلوله های دیگری نیز طراحی شده که بتوانند یک پالس الکترومغناطیس قوی، EMP، بر سر هدف ایجاد کنند، تا دستگاههای الکترونیک و برق آن‌ها از کار بیافتد.[3] چنین گلوله‌ای برای حمله به رادارها و تجهیزات شنود و مراکز فرماندهی خیلی مناسب است.

اخیراً نیروی زمینی آمریکا، US Army، که رخداد جنگ داخلی و شورش بعضی شهرها را محتمل و نزدیک یافته است، خود را برای داشتن دست برتر در این جنگ آماده میکند. تقریباً تمام شهرهای ساحل شرقی، که احتمال دارد به دست شورشی‌ها بیافتند، در کنار ساحل دریا و یا راههای آبی داخل خاک آمریکا هستند. در صورت شورش در این شهرها، نیروهای شورشی دسترسی به نیروی هوایی و دریایی نیز نخواهند داشت. به همین دلیل نیروی زمینی قایق‌هایی معروف به Mike Boats را طراحی کرده، که بتوان روی آن توپهای 105 میلی‌متری و همچنین 155 میلی‌متری هویتزر، را بکار گرفت. این قایق‌ها در شرایط جنگی خواهند توانست تا عمق ۶۰ تا ۱۳۰ کیلومتری از راه آبی را هدف قرار دهند. با بکارگیری گلوله‌های خاص نیز میتوان حتی ماشین در حال حرکت را نیز هدف قرار داد.

اخیرا نیروی زمینی رزمایشی را برای آموزش و توسعه این شیوه جنگی برگزار کرده است، تا بتواند برای شرایط غیرمترقبه آماده شود.[4]

راه‌های آبی داخل بخش شرقی آمریکا، معروف به Intracoastal Waterway (ICW) در حدود ۴۸۰۰ کیلومتر است و همه شهرهای بزرگ فاصله کمی از این راه‌های آبی دارند.

[1] Army's New Huge Barrel Packing 155mm Howitzer Doubles Range To 40 Miles In Tests https://www.thedrive.com/the-war-zone/24238/armys-new-huge-barrel-packing-155mm-howitzer-doubles-range-to-40-miles-in-tests

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/M982_Excalibur

[3] US Army develop 155mm shells that will deliver an EMP pulse https://www.nextbigfuture.com/2017/01/us-army-develop-155mm-shells-that-will.html

[4] U.S. Army Trains To Fire Howitzers From Landing Craft For The First Time In Decades https://www.thedrive.com/the-war-zone/27726/u-s-army-trains-to-fire-howitzers-from-landing-craft-for-the-first-time-in-decades