دلیل قطع بودن امروز فیسبوک و اینستاگرام

دلیل قطع بودن امروز فیسبوک و اینستاگرام

باسمه تعالی

امروز سرویس فیسبوک و اینستاگرام قطع بود؛ و دلیل آن این است که فرصتی پیدا کنند تا تمام دیتای مربوط به Lifelog را از سرورهای خود پاک کنند.

اخیراً QAnon‌ درباره ارتباط فیسبوک با سازمان DARPA مطالبی را گفته که همه ما سالها بود که آن را میدانستیم:

ماجرا این است که سازمان تحقیقات نظامی DARPA سالها برای توسعه یک سیستم جمع‌آوری اطلاعات از تولد تا مرگ، به نام Lifelog، سرمایه‌گذاری و تحقیق کرده بود. اما اگر به عنوان یک سازمان نظامی اقدام به معرفی این شبکه اجتماعی میکرد، مردم استقبال نمیکردند. بنابراین این تمهید را اندیشیدند که آن را به عنوان یک شرکت خصوصی، به نام فیسبوک، معرفی کرده، یک جوان را به عنوان مؤسس آن معرفی کنند. پروژه Lifelog در ۴ فوریه ۲۰۰۴ مختومه شد و در همان روز شرکت فیسبوک تاسیس شد.

با این تمهید حساسیت جامعه برانگیخته نشد و فیسبوک با کمک سرمایه دولتی رشد کرد. بقیه قصه‌ها درباره نبوغ زوکربرگ و «رویای آمریکایی» فقط گرد و خاکی است که برای مخفی کردن واقعیت به پا شده است.

افشاگری Q، از آن جهت که از طرف یک سازمان اطلاعاتی است، باعث نگرانی Deep State شد و آن‌ها را مجبور کرده که هرچه زودتر مدارک ارتباط فیسبوک با LifeLog را از سرورهای خود پاک کنند؛ تا در دادگاه بتوانند ادعا کنند که فیسبوک، به عنوان یک شرکت خصوصی، وارث تحقیقات دولتی نیست. اگر این دیتابیس‌ها در سرورهای فیسبوک باقی بماند، دولت آمریکا میتواند ادعای مالکیت این شرکت را داشته باشد.

البته احتمالاً زمان را از دست داده‌اند و Q بعد از جمع‌آوری مدارک کافی، اقدام به افشاگری کرده است.

[1] Facebook, Instagram go down around the world in an apparent outage
https://www.usatoday.com/story/tech/talkingtech/2019/03/13/3151883002/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>