باسمه تعالی

باور عمومی این است که علوم جدید ثابت کرده اند که قلب فقط یک دستگاه مکانیکی است که وظیفه پمپ کردن خون را به عهده دارد و مغز مرکز تمام تصمیم گیری ها و حافظه و احساسات است. البته چنین چیزی هیچوقت اثبات علمی نشده بود و بعضی متخصصان اعصاب از دهها سال پیش در این باره شک خود را ابراز کرده بودند.

اما از سال 1954 که عمل تعویض قلب انجام شد، بعضی از دریافت کنندگان قلب جدید تغییراتی را در شخصیت خود احساس کردند و حتی بعضی از آنها ادعا می کنند که حافظه و یا خصوصیاتی را از اهدا کنندگان قلب دریافت کرده اند. چنین یافته هایی در کنار باور قدیمی که مرکز وجدان را قلب می دانسته اند، باعث شد که محققین بیشتر در این باره تحقیق کنند.

در این مقاله از دیگر مقالات علمی نقل کرده که سیستم عصبی قلب شامل حدود 40000 نرون است و دارای حافظه و حس است و با مغز در ارتباط است؛ و توان تاثیرگذاری بر احساسات و تصمیم گیری های مغز را داراست. حداقل نتیجه ای که میشود گرفت این است که ایده تمرکز تمام حافظه و تصمیم گیری در مغز، درست نیست.

نکته جالب دیگر این است که میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط قلب 500 بار از میدان مغناطیسی مغز شدیدتر است و همچنین دامنه امواج الکتریکی تولید شده توسط قلب 60 بار قوی تر از مغز است. همین مطالب بعضی محققین را بر این داشته که روی تاثیر پذیری افراد از یکدیگر از طریق امواج منتشره از قلب تحقیق کنند. فعالیت این مرکز نیز در چنین زمینه ای متمرکز است.

در قرآن آیه 46 سوره حج می فرماید:

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَـٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

ترجمه: آیا در زمین گردش نکرده اند تا برای آنان دل هایی [بیدار و بینا] پیدا شود که با آن بیندیشند یا گوش هایی که با آن [اندرزها را] بشنوند؟ حقیقت این است که دیده ها کور نیست بلکه دل هایی که در سینه هاست، کور است!

نکته جالب در این آیه این است که هم وظیفه ادراک و وجدان را به قلب مرتبط دانسته و هم در آخر آیه از وجود نوعی چشم در قلب که توان دیدن و عبرت گرفتن دارد، خبر میدهد. البته بعضی مفسران سعی کرده اند معنی قلب را چیزی جدا از قلب فیزیکی تلقی کنند، منتها احتمالا لزومی به چنین کاری نیست.

-

[youtube CMQipX-hIDs 500 300]