باسمه تعالی

چند روز پیش شبکه تلویزیونی نئونیوز پاکستان خبری درباره دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، پخش کرد. خبر حاکی از این بود که ترامپ که اسم اصلی‌اش داوود ابراهیم خان است در سال ۱۹۴۶ در دره شوال در شمال ایالت وزیرستان پاکستان به دنیا آمده است و هنگامی که ۹ ساله بوده پدر و مادرش در تصادف کشته میشوند. یک افسر انگلیسی او را همراه خود به انگلیس میبرد و بعدا آقای ترامپ ساکن نیویورک او را به فرزند خواندگی قبول کرده، نام دونالد را برایش انتخاب میکند. خبر مذکور واضحا غلط است و عکسی که به عنوان کودکی ترامپ نشان داده شده، توسط یک عکاس معروف در سالهای اخیر گرفته شده است. اما اینکه هدف از پخش خبرهایی از این قبیل چیست، نیاز به بررسی دارد.

trump-pakistan

به نظرم پخش چنین خبری نمونه‌ای از عملیات مهندسی روانی و یا Social Engineering است. دونالد ترامپ تا بحال نماد ثروت و شهرت بود و بعد از انتخاب شدن به ریاست جمهور، سمبل قدرت نیز به شمار خواهد آمد. معرفی او به عنوان یتیمی پاکستانی که به فرزند خواندگی پذیرفته شده، چند عکس‌العمل را به دنبال دارد. اولا در ذهن مردم پاکستان چنین القا میشود که صاحب قدرت در آمریکا یکی از خود آنهاست و دشمن به حساب نمی‌آید. دوما آمریکایی ها را مردمی معرفی میکنند که به یتیمی پاکستانی ترحم میکنند و چنان فرصت رشد به او میدهند که به چنین ثروت و قدرتی برسد، ترحمی که خود پاکستانی‌ها انتظار ندارند کسی در میان خودشان داشته باشد. هدف این خبر این است که احساسات ضد آمریکایی را در آن منطقه تخفیف دهد و زمینه همگرایی بیشتر با آمریکا را فراهم آورد.

اگر به جریان اخبار عالم و حتی خبرهایی که در ایران پخش میشود دقت کنیم، خبرهایی زیادی را مییابیم که محصول همین عملیات مهندسی روانی هستند. مثلا بیل گیتس که سرمایه گذاری زیادی روی پخش عوامل بیماری‌زا به منظور کاهش جمعیت جهان سوم کرده و براحتی درباره اهداف خود اقرار کرده است، به عنوان خیّری که ثروت خود را صدقه میدهد، معرفی میشود. یا جرج کلونی فردی معرفی شده که برای رفع فقر و قحطی در سودان جنوبی فعالیت میکند. افراد زیادی را میتوان نام برد که در اخبار به عنوان فرد خیّر انسان دوست و یا به اصطلاح Philanthropist معرفی میشوند، اما این عناوین فقط ماسکی است که در پشت آن بتوانند چهره مخوف و فعالیتهای شیطانی خود را پنهان کنند.

این تصور که دنیای معاصر عصر انفجار اطلاعات است و جریان آزاد اخبار در نهایت به این منتهی میشود که اطلاعات صحیح به همه مردم عالم برسد، خیلی دور از واقعیت است. شبکه خبری نئونیوز نیز با اینکه غلط بودن خبرش معلوم است، بدون ترس از اینکه مورد مواخذه قرار گیرد، اقدام به چنین عملیات روانی میکند.