باسمه تعالی

اگر  برای اولین بار پدیده ای را که میخواهم درباره آن بنویسم مشاهده کنید، ممکن است تا چند ساعت حیران بمانید که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. در فیلمی که در آخر مقاله آورده ام چنین به نظر می آید که قطعات ابر روی زمین افتاده و با وزش باد حرکت می کنند. اگر هم به آنها دست بزنید، بیشتر شبیه ابر هستند تا کف. دانستن اینکه این پدیده چیست و چرا تشکیل میشود، شاید مفید باشد.

در مناطقی که فاضلاب شهری به رودخانه ها و دریاچه ها و دریاها ریخته میشود، آمونیاک و فسفات این فاضلابها به تدریج از کف آب به روی سطح می آید و چنین کفی را تشکیل میدهد. مواد شوینده و روغنی موجود در فاضلاب هم بخشی از آن را تشکیل میدهند و باعث میشوند که بعضا کفی آتش زا تولید شود. بعد با حرکت باد این قطعات کف که بسیار رقیق هستند به حرکت در می آیند.

وجود چنین کفی که شبیه ابر است، حاکی از آلوده شدن بیش از اندازه منابع آبی مجاور است. عکس های زیر از شهر بنگلور هند است که دریاچه مجاور آن با فاضلاب شهری آلوده شده است و کف ابری که در سطح دریاچه تشکیل شده، در مناطق شهری پخش میشود.

bellandur banglore
bellandur banglore

این هم فیلمی از این ابرهای روی زمین است که در مراکش گرفته شده است: