گوگل نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را تعیین میکند

گوگل نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را تعیین میکند

باسمه تعالی

بر اساس آماری که انستیتوی تحقیقات رفتاری آمریکا ارائه کرده، 12 درصد مردم در اینکه به کدام کاندیدای ریاست جمهور رای دهند مردد میمانند و در نهایت بر اساس نتایج جستجوی موتورهای جستجو مانند گوگل، تصمیم گیری میکنند. در کشوری مانند آمریکا که معمولا رقابتهای انتخاباتی نزدیک است، این به این معنی است که گوگل در واقع تعیین کننده نتایج انتخابات ریاست جمهوری است. چون میتواند در جواب جستجوی مردم نتایج تاثیرگذار مثبت و یا منفی از هر کاندیدا را به آنها نشان دهد.

کافی است که وقتی کسی درباره یک کاندیدا جستجو میکند، لیست عکس های مضحک و یا شایعات منفی درباره او را ببیند. طبعا در روزهای آخر انتخابات که فرصت تغییر نظر نیست، این میتواند کاندیدای مورد نظر را از چشم مردم بیاندازد. در آمریکا حدود 80 درصد مردم از اینترنت بطور فعال استفاده میکنند و نتایج نشان داده شده در موتورهای جستجو میتواند در نظر آنها تاثیر بگذارد.

امروزه موتورهای جستجو در همه دنیا بر روی نحوه فکر کردن مردم و نظر آنها نسبت به وقایع و تحولات سیاسی تاثیرگذاری دارند. اگر چنین فرصت شکل دهی افکار عمومی از طریق موتورهای جستجو وجود نداشت، شرکتهای مالک این موتورهای جستجو زحمت این همه سرمایه گذاری روی آنها را به خود نمیدادند.

شخصا سالهای زیادی است که از این موتورهای جستجو استفاده میکنم و به تدریج پی بردم که این موتورها اطلاعات قدیمی تر را، هرچند که باارزش و بی رقیب باشند، حذف کرده و فقط یک محدوده خاصی از مطالب را در جواب هر جستجو ارائه میکنند. به نظرم این مطلب بیش از اینکه به خاطر مشکلات تکنیکی باشد، ناشی از سیاست کلی موتور جستجو در شکل دهی افکار و همچنین تبلیغات شرکتهای خاص و محصولات آنها است. بنابراین تا جایی که بتوانم لیست مطالب با ارزش را شخصا جمع آوری میکنم و به این موتورهای جستجو اعتماد نمیکنم.

دستهای استعماری در ایران نمیگذارند یک موتور جستجوی وطنی که توان رقابت با نامهای مطرح در این میدان را داشته باشد، طراحی شود. به این دلیل که یک موتور جستجوی ملی موفق، توان تاثیرگذاری بر افکار عمومی را از آنها میگیرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>