باسمه تعالی

فرمان اجرایی اخیر رئیس جمهور آمریکا با اسم National Defense Resources Preparedness که در روز 16 مارس که در وبسایت کاخ سفید نیز منتشر شد، رخداد خیلی خاصی بود که در رسانه های ایران بازتاب چندانی نداشت.

این فرمان اجرایی که شاید بتوان آنرا فرمان حکومت نظامی نام گذاشت، بدون اینکه به تصویب کنگره و سنا برسد، ابلاغ شده و به طور خلاصه این اختیارات را به دولت اعطا کرده است:

  • --- دولت از این به بعد حق ضبط مواد غذایی، دام ها، ابزار آلات کشاورزی و کود، تمام انواع انرژی، منابع آب، هر گونه وسیله حمل ونقل، مصالح ساختمانی، و هر ماده اولیه دیگر را داراست و هر لحظه که اراده کرد میتواند مالکیت افراد را سلب کند.
  • --- دولت میتواند هر گونه مالکیت ابزار و امکانات شرکت های خصوصی را از آنها سلب کند و فروخته و یا به هر کس دیگر که بخواهد واگذار کند.
  • --- دولت میتواند اموال عمومی را به هر شخص و یا شرکتی که بخواهد، واگذار کرده و یا بفروشد و هیچ محدودیتی در واگذاری قراردادها ندارد.

این موارد در کنار اعطای حق فرمان قتل هر شهروند آمریکایی حتی در داخل آمریکا به رئیس جمهور تعریف رسمی بربریت است. علیرغم اینکه هیچوقت در هیچ سند رسمی و یا قانون اساسی آمریکا اشاره ای به دموکراسی نشده و فقط از کلمه جمهوری نام برده شده است، همیشه چنین به دروغ تبلیغ میشد که آمریکا یک دموکراسی است. اما با این اتفاقات اخیر، دیگر جای شکی برای کند ذهن ترین افراد نیز باقی نمیماند که آمریکا یک سیستم فاشیستی به وحشیانه ترین شکل متصور آن است.

اما درباره اینکه چرا در مقطع زمانی جاری چنین فرمان هایی صادر میشود، مطالب ذیل را میتوان بیان داشت:

  • --- اوضاع اقتصادی و اجتماعی آمریکا بحرانی است و احتمال بروز ناهنجاری های اجتماعی در حدی که منجر به اعلام استقلال بعضی ایالتها و یا حتی جنگ داخلی بشود، وجود دارد. بنابراین اقدامات اخیر دولتشان، برنامه ریزی برای مقابله با چنین بحران هایی میتواند باشد.
  • --- احتمال دارد که آمریکا برای سرپوش گذاشتن بر بحران داخلی، به دنبال ماجراجویی نظامی خارجی باشد و از فرصت جنگ برای کنترل اوضاع خود استفاده کند.
  • --- احتمال حمله تروریستی هسته ای اسرائیل توسط موساد، به صورتی که ایران را مقصر و عامل نشان دهند وجود دارد. در چنین شرایطی ممکن است تشنج های داخلی ایجاد شده و شرایط از کنترل دولت خارج شود.

بهر حال دلیل صدور چنین فرمانهای اجرایی هرچه که باشد، نشان از این دارد که نظام حاکم بر آمریکا یا نگران از تحولات آینده است و یا خود قصد دارد ماجراجویی جدیدی را آغاز کند.