باسمه تعالی

آیا نظام سلطنتی در روسیه برقرار خواهد شد؟

این روزها حرف از تاسیس دوباره سلطنت در روسیه زیاد شنیده میشود. در خبری دیدم که سازمانهایی که از طرف بانکداران غربی تامین مالی میشوند، Gosha Hohenzollern از اعقاب نیکلاس دوم را برای این منصب معرفی کرده اند. نیکلاس دوم آخرین تزار روسیه از خاندان رومانوف است که در سال 1918 همراه با همه خانواده اش اعدام شد.

gosha hohenzollern tsar russia

البته این تنها خبر در این رابطه نیست.

امام خمینی به خاطر هوش بینظیر سیاسی خود، در پایان دوره اتحاد جماهیر شوروی، پیش بینی کرد که کشورهای این اتحادیه در آینده دچار بحران هویت میشوند و آقای جوادی آملی را برای رساندن پیام به نزد گورباچف فرستاد. این پیام رهبران روسیه را به این دعوت کرد که برای بازسازی ساختار حکومت و تعریف مبانی قانونی و ایجاد یک جامعه پویا، از منابع اسلامی استفاده کنند. این دعوت در آن زمان توسط گورباچف و دیگر رهبران روسیه مورد تمسخر واقع شد. اما در نهایت قضاوت تاریخ این بود که گورباچف و بقیه رهبران آن زمان شوروی عقب افتاده های سیاسی بیشتر نبودند. بحران هویت جامعه روسیه هم درست مطابق همان پیش بینی های آقای خمینی تشدید شد.

در نهایت رهبران اخیر روسیه به این نتیجه رسیدند که راهی جز این ندارند که نقش مذهب را در جامعه خود پررنگ تر کنند. از نظر این رهبران جدید، آنچه که هویت روسیه را تعریف میکند و باعث موفقیتهای تاریخی آن شده است، اتحاد دربار تزارها و کلیسای ارتدکس بوده است. بنابراین پوتین سعی دارد که نقش ممتازی به کلیسای ارتدکس بدهد. این کلیسا نیز در مقابل درک کرده است که ممکن است در آینده سیر تحولات به ضرر آنها باشد. لذا برای بازگشت رژیم سلطنتی  در روسیه و تعیین پوتین به عنوان تزار فعالیت میکند. اسقف کلیسای ارتدکس روسیه در کانادا، اسقف Gabriel، صریحا از سلطنت پوتین و بازگشت سیستم حکومتی دربار-کلیسا حمایت میکند.

واقعیت این است که نه نظام سلطنتی و نه کلیسای ارتدکس میتواند وضعیت روسیه را تغییر دهد.

با اطمینان میتوانم روزی را پیش بینی کنم که رهبران آینده روسیه، پیشنهاد امام خمینی را یک فرصت تاریخی از دست رفته برای روسیه به حساب آورند. چون رهبران کلیسای ارتدکس به اصطلاح مشتی گربه چاق و لوس و غرق در ناز و نعمت هستند و توان ایجاد موج اجتماعی را ندارند. حداقل از این بابت حتی با پاپ کاتولیک هم قابل قیاس نیستند. عکس زیر مربوط به اسقف Kirill از رهبران کلیسای ارتدکس روسیه در سال 2009 است که در عکس ساعت 30 هزار دلاری او را با فتوشاپ پاک کرده بودند. ولی این کار آنقدر ناشیانه انجام شده بود که همه بازتاب آنرا در میز دیده بودند و کلیسا از بابت فتوشاپ کردن عکس عذرخواهی کرد.

Kirill watch photoShopped

آمار ذیل نشان میدهد چرا وضعیت روسیه خیلی امیدبخش نیست:

 • روسیه بیش از 17 میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد. اما تنها 15 درصد از آن قابل سکونت است که معادل وسعت سودان میشود.
 • بازدهی کشت غلات در روسیه قابل مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی نیست و در حد ایران و افغانستان است. مثلا در بلژیک تولید غلات در هر هکتار حدود 9200 کیلوگرم است و در فرانسه حدود 7000 کیلوگرم. اما در روسیه این رقم حدود 2200 است.
 • روسیه در سال 1991 حدود 148 میلیون نفر جمعیت داشت و روایتهای مختلفی از این رقم در حال حاضر وجود دارد. بعضی آنرا 142 و بعضی 132 میلیون تخمین میزنند. بعضی تخمینها هم حاکی از آن است که تا سال 2025 جمعیت روسیه حدود 100 میلیون نفر باشد. از این جمعیت هم 60 درصد آن سالمندان، کودکان و افراد معلول هستند.
 • در 35 سال گذشته حدود 40 میلیون نفر از روسیه فرار کرده اند.
 • در سالهای اخیر فقط در سیبری 290 شهر و 11000 ده خالی از سکنه شده اند.
 • در روسیه دو میلیون یتیم بی سرپرست وجود دارد.
 • عمر قابل انتظار یا Life Expectancy در سال 2000 برای مردان 58 و برای زنان 71 سال بود. در حال حاضر این رقم برای مردان 64 و برای زنان 76 سال است که به ترتیب رتبه 137 و 100 جهانی است. یعنی عمر قابل انتظار یک پسربچه 15 ساله در هائیتی 3 سال از پسربچه همسن خود در روسیه بیشتر است.
 • آمار دختران سفلیسی بین 10 تا 14 سال، 40 برابر همین آمار در ده سال گذشته است.
 • فقط 30 درصد پسران بین 15 تا 17 سال سالم محسوب میشوند. هروئین ارزان افغانستان و شیوع ایدز را در بین عوامل آن میتوان نام برد.
 • 77 درصد کل کودکان 15 تا 17 سال ودکا مصرف میکنند و در روستاها این رقم به 90 درصد میرسد.
 • 25 درصد مردان روسی قبل از سن 55 سالگی به دلیل مصرف الکل و یا رفتارهای خطرناک و خشن، میمیرند.
 • از بین 20 میلیون مردی که در سن کار هستند، یک میلیون در زندان، 4 میلیون معتاد به الکل، و 1.5 میلیون نفر معتاد به مواد مخدر هستند.
 • سرانه مصرف الکل در روسیه حدود 18 لیتر در سال است. اخیرا در خبرهای ایران دیدم که آمار مصرف الکل در ایران حدود 420 میلیون لیتر است که معادل سرانه 5.3 لیتر در سال میشود.
 • از هر 3 مرد متوفی، دو نفر آنها در حال مستی می میرند.
 • 160 سازمان مختلف در روسیه وجود دارند که کارکنان آنها برای سرکشی به مراکز مسکونی و تجاری میروند و رشوه میگیرند. رقم این رشوه ها حدود 3 میلیارد دلار در سال برآورد میشود. در 3 ماهه اول سال 2009 فقط از کارکنان وزارت داخله روسیه، 18000 مورد جرم ثبت شده است.
 • خسارات جرائم اقتصادی در سال 2009 حدود 1000 میلیارد روبل برآورد میشود که 7.5 برابر سال گذشته آن است.
 • رقم رشوه در موسسات آموزش عالی به 520 میلیون دلار در سال میرسد.
 • 50 درصد ثروت روسیه در دست فقط 1.5 درصد جمعیت آن است.