باسمه تعالی

در این دنیای پر زرق و برق مادی آنقدر مسئله برای دلمشغولی وجود دارد که جائی برای توجه به محیط زیست و دیگر موجودات باقی نمیماند. خیلی از آدمها آنقدر نگران این هستند که نکند کسی بیشتر از او دارد پول درمی آورد، که نمیشود توقع داشت که حوصله ای برای این مطالب داشته باشند. بهرحال اگر تا بحال صحنه برخورد پرندگان با پنجره را دیده اید و این مطلب موجب ناراحتی شما شده، شاید این نوشته بتواند اطلاعاتی را ارائه کند.

بنا بر آمار دولتی آمریکا، در این کشور سالانه حدود یک میلیارد پرنده در اثر برخورد با پنجره ها کشته میشوند. پنجره های هر خانه باعث مرگ حداقل 12 پرنده در سال میشوند و بسیاری از این موارد را صاحبخانه متوجه نمیشود. ممکن است پرنده هایی که به پنجره برخورد میکنند، بعد از مدتی گیجی، دوباره پرواز میکنند و این تصور ایجاد میشود که مشکلی پیش نیامده است. اما نیمی از آنها بعدا به علت مشکلاتی از قبیل خونریزی داخلی می میرند.

علت برخورد پرنده ها به پنجره چیست؟

این لینک در این باره توضیح خوبی ارائه کرده است و اطلاعات تکمیلی را میتوانید از آن بگیرید.

اول:

پرنده ها متوجه وجود شیشه نمیشوند. یا مانعی بین خود و چیزهای جالب توجه آنها، مانند گیاهان داخل خانه، نمیبینند؛ و یا انعکاس نور بیرون از خانه را در آن می بینند. در بعضی از ساعات روز که تابش نور خورشید به پنجره به نحوی است که نور آن منعکس میشود، پرنده ممکن است عکس درختها و گیاهان اطراف را در پنجره ببیند و به خیال اینکه دارد به طرف آنها میرود، به پنجره برخورد کند.

بعضی پرنده ها هم که لانه های خود را در نزدیکی خانه ها میسازند، در فصل رشد جوجه ها، برای محافظت آنها از پرنده های مزاحم، سعی میکنند هر پرنده ای که به لانه آنها نزدیک شود را دور کنند. بعضی وقتها این پرندگان عکس خود را در شیشه میبینند و به آن حمله میکنند. البته این نوع برخورد کمتر به مرگ منجر میشود. اما به هر حال صدماتی را برای پرنده به همراه دارد.

بنابراین وقتی پرنده ای به این دلایل به پنجره برخورد میکند، باید حداقل همان پنجره را از بیرون پوشاند تا پرندگان انعکاس محیط و یا عکس خود را در آن نبینند. این لینک راجع به روشهای پوشاندن پنجره توضیح داده است.

دوم:

خانه هایی که دو طرف آن پنجره ها ی بزرگ است، باعث اشتباه دید پرندگان میشوند و ممکن است یک پرنده برای رسیدن به آن طرف خانه مسیری که از این دو پنجره میگذرد را انتخاب کند. بنابراین اگر این عامل باعث تصادم پرندگان شد، بهتر است حداقل در روز، یکی از آن دو پنجره را با پرده بپوشانیم.

تصادم پرندگان با ساختمانها در شب

بعضی پرندگان که در شب پرواز میکنند، ممکن است ساختمانها را درست نبینند و با آن تصادم کنند. دسته های پرندگان مهاجر نیز که مسیر خود را از روی نور ستارگان پیدا میکنند، بعضی وقتها در شرایط مه آلود و ابری، نور پردازی ساختمانها و خیابانها باعث اشتباه آنها میشود و به طرف آنها پرواز میکنند. برای همین بعضی مواقع می بینیم که در یک شب صدها و یا هزاران پرنده مرده در خیابانها ریخته شده است.

البته چنین مواردی باید مورد تحقیق بیشتر قرار گیرد و راهکاری برای آن پیدا شود.