باسمه تعالی

همانطور که مستحضرید در بیشتر مناطق ایران سیستم های خنک کننده یکی از ضروریات فصل گرما است. در بسیاری از مناطق که گرما چندان حاد نیست و یا رطوبت هوا پائین است، میشود با کولرهای آبی خانه را خنک کرد. اما هزینه راه اندازی و کانال کشی این کولرها کم نیست. تعمیر و نگهداری آن هم پر زحمت است و هر سال باید کل پوشالها را تعویض کرد و کولر را سرویس کرد.

در مناطق شرجی تر و خیلی گرم دیگر کولر آبی کار نمیکند و استفاده از کولر گازی معمول است. این کولرها چند کیلووات بر ساعت مصرف برق دارند و بنابراین هزینه مصرف برق بالایی را بر بودجه خانوار تحمیل میکنند. همین مصرف برق بالای سیستم های خنک کننده در تابستان باعث قطع برق شهر میشود. بنابراین کولرهای گازی علاوه بر اینکه بازدهی کم و هزینه بالایی دارند، به دلیل اینکه مصرف برق را چنان بالا میبرند که موجب قطع برق شهر شود، راه مناسبی برای خنک کردن نیستند.

روشی که در ویدیو کلیپ ضمیمه نشان داده شده، با مصرف برقی حدود 30 وات بر ساعت و مقداری یخ، میتواند باد خنک را درست در همان محلی که به آن احتیاج دارید، تحویل دهد و نیازی به کانال کشی کولر و سرمایه گذاری سنگین برای خرید کولر گازی نیست.

استفاده فراگیر از چنین روش هایی، علاوه بر اینکه هزینه بالایی به همراه ندارد، به علت اینکه فشار وارده بر شبکه برق در تابستان را کم میکند، موجب میشود که قطعی برق کمتر شود.