باسمه تعالی

قبلا در نوشته دیگری درباره اینترنت اشیاء و یا Internet Of Things مطلبی را آورده بودم. خبر امروز درباره تجهیزات پزشکی است که متصل به اینترنت هستند. حکمت وصل این تجهیزات به شبکه این است که پزشکان و پرستاران بتوانند هر لحظه که بخواهند، وضعیت هر کدام از بیماران را از دور کنترل کنند و در صورت لزوم میزان تزریق دارو و تنظیمات دیگر تجهیزات را تغییر دهند. تا اینجای کار خیلی خوب به نظر می آید. دستگاههای پزشکی متصل به بیمار، پزشک را از طریق اینترنت در جریان وضعیت بیمار قرار میدهد و پزشک بدون حضور فیزیکی و یا نیاز به تماس تلفنی با پرستار، آنچه را که لازم است خود انجام میدهد.

اما ایراد کار این است که سازندگان چنین دستگاه هایی هنگام طراحی، فکر این را نکرده اند که عده ای هم به این فکر خواهند افتاد که از این امکانات جدید برای کشتن بیماران استفاده کنند.

از هر کدام از این دستگاهها صدها هزار نمونه ساخته میشود و در سراسر دنیا پخش میشود و اگر نرم افزار آن ایرادی داشته باشد، برای به روز کردن آن عملا راهی غیر از اینترنت نیست. بنابراین راهی که سازندگان این دستگاهها انتخاب کرده اند این است که امکان به روز کردن نرم افزار (firmware) دستگاهها از طریق اینترنت وجود داشته باشد. هکرها هم با اطلاع از این امکان میتوانند نرم افزار را به نحوی تغییر دهند که مثلا در صورت تغییر ناگهانی میزان تزریق یک دارو، هیچ آلارمی به پزشک و پرستار فرستاده نشود و دستگاهها میزان واقعی تزریق را نشان ندهند.

بعد هم در ساعتی از شب که معمولا امکان سرزدن به بیماران کمتر است، به یکباره میزان تزریق دارو را به مقداری که کشنده باشد، افزایش دهند. اصل خبر و جزئیات بیشتر را میتوانید از این لینک دنبال کنید.