باسمه تعالی

آیا تا بحال به این نکته توجه کرده اید که خبر سرشکستگی های آمریکا و در کل غرب، به ندرت در خبرگزاری های ایرانی منتشر میشود؟ اگر هم نشر یابد، خیلی سریع از آن عبور میکنند و بازتابی پیدا نمیکند. از طرف دیگر خبر دستاوردهای علمی آنها، هرچند غیر موثق و تایید نشده بوده، ویا صرفا تبلیغات یک شرکت برای معرفی محصول خود باشد، با آب و تاب و اغراق در اکثر سایتها حتی آنها که ادعای حزب اللهی بودن دارند منتشر میشود.

یکی از این خبرها که در 15 آوریل گذشته رخ داد و از آن جهت که بازتابی در خبرگزاری های ایرانی نداشت، آنرا با 36 روز تاخیر آورده ام:

آقای Doug Hughes که مامور نامه رسان پست آمریکا و 61 ساله است، از حدود یک سال و نیم پیش اعلام کرده بود که قصد دارد نامه های اعتراض مردم به فساد اداری را مستقیما دست نمایندگان کنگره آمریکا برساند. از چند روز پیش از اقدام خود نیز اعلام کرده بود که قصد دارد سوار جایروکوپتر خود شود و در حیاط کنگره فرود آید و حدود 500 نامه را به نمایندگان کنگره بدهد.  حتی در وبسایت خود صریحا درباره قصد خود برای این اقدام مینویسد. ایشان بدون اینکه چیزی را مخفی کند سوار جایروکوپتر خود میشود و مستقیما به طرف کنگره پرواز میکند و در حیاط آن فرود می آید و البته بعد دستگیر میشود. امروز نیز خبر محکومیت ایشان به 9 و نیم سال زندان برای این اقدام پخش شد.

Mailman Gyrocopter Landed in Capitol US

اما این اتفاق نکاتی را به همه یادآوری کرد:

اول:

آمریکا حداقل 17 سازمان اطلاعاتی موازی رسمی و تعداد بیشتری تشکیلات مخفی دارد که بودجه اعلان شده آنها حداقل حدود 75 میلیارد دلار در سال است. ادعای آنها هم این است که تمام ارتباطات عالم و اینترنت و هرآنچه که در عالم رخ میدهد را تحت مراقبت و شنود دارند. اگر واقعا چنین ادعایی درست بود، باید از چند روز قبل از اقدام این مامور نامه رسان، او را دستگیر و یا بازجویی میکردند و نمیگذاشتند که چنین مفتضحانه آبروی سیستم های امنیتی و اطلاعاتی و نظامی آمریکا را ببرد.

دوم:

این اتفاق باعث شد که همه دریابند که هیچ یک از تشکیلات دفاع هوایی آمریکا و رادارهای آن، توان کشف چنین وسایلی را ندارند و حداکثر روی صفحه های رادار، آنها را به عنوان یک پرنده طبقه بندی میکنند. خود همین نکته نقطه ضعف بزرگی برای آمریکایی که ادعای برتری تکنولوژیک و ابرقدرتی دارد، به حساب می آید.

سوم

معلوم شد که مراکز مهم سیاسی و نظامی آمریکا برای مقابله با چنین حوادثی آماده نیستند. یکی از سئوالاتی که در این مدت زیاد مطرح شد این بود که چرا هیچ سیستم دفاعی در کنگره آمریکا نبود که به چنین هواپیمایی قبل از رسیدن به ساختمان کنگره شلیک کند؟ بهرحال این هواپیما میتوانست حامل مواد منفجره باشد و هدف قرار دادن آن در چند صد متری قاعدتا باید عملی باشد.

 بازتاب این خبرها علی الخصوص برای توهم زدایی استعمار زدگان و غرب زدگانی که هنوز بر این باورند که آمریکا فقط با فشار یک دکمه میتواند تمام ظرفیت دفاعی ایران را از بین ببرد، مفید است.