این فقط منحنی لیساژو روی اسیلوسکوپ نیست! نقاشی ۳ بعدی است

این فقط منحنی لیساژو روی اسیلوسکوپ نیست! نقاشی ۳ بعدی است

باسمه تعالی

ویدیویی که در اینجا ملاحظه خواهید فرمود، اصطلاحا به منحنی لیساژو یا lissajous figures معروف است. قبلا نمونه دیگری از آن را در اینجا آورده بودم. این کار جدید نیز متعلق به همان فرد به نام Jerobeam Fenderson است. صدا با کمک نرم افزار متن باز Pure Data درست شده است. البته شاید بهتر باشد اسم جدیدی برای این کار هنری انتخاب شود و نام منحنی لیساژو دیگر گویای هنر بکار رفته در این اثر نباشد. این کار نقاشی 3 بعدی بر روی صفحه اسیلوسکوپ است.

شاید باور این مطلب برایتان سخت باشد که آنچه را که می بینید، همان صدایی است که میشنوید و دو مولفه صدای استریو که با هم اختلاف فاز و فرکانس دارند، به ورودی دو کانال افقی و عمودی اسیلوسکوپ وصل شده اند.

وقتی همین صدایی را که میشنویم، به تصویر بکشیم، خواهیم یافت که درهای دنیای جدیدی به روی ما باز میشود. تازه این مربوط به صداهای مصنوعی است و احتمالا اگر سعی کنیم صداهای طبیعی را به تصویر درآوریم و یا اطلاعاتی را از آن استخراج کنیم، قاعدتا باید با شگفتی های بسیاری روبرو شویم.

احتمالا روزی خواهد رسید که از روی چند جمله حرفی که یک فرد بزند، تمام آنچه را که در حال مخفی کردن آن هست و یا چیزهایی که قصد دارد درباره آنها دروغ بگوید، استخراج کنند و یا حتی تمام هوسهای او را به تصویر بکشند. آن موقع احتمالا معنی واقعی جمله منتسب به امام علی (ع)، «المرء مخبوء تحت لسانه» انسان مخفی در زیر زبانش است، بهتر فهمیده میشود.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>