باسمه تعالی

جان کری، وزیر امور سیاسی آمریکا، در پایان دور جاری مذاکرات هسته ای در سخنانی آخرین نتایج این مذاکرات را تشریح کرد. بندهایی از این صحبتها را مناسب دیدم که در اینجا بیاورم تا بعدا بشود با آنچه که طرف ایرانی مذاکره ادعا خواهد کرد، مقایسه شود.

فرازهایی از صحبت جان کری چنین بود:

پرزیدنت اوباما از روزی که مشغول کار شده، خیلی صریح بیان کرده که هدف ما این است که از اینکه ایران سلاح اتمی نخواهد ساخت، اطمینان حاصل کنیم. ختم کلام!

امروز ایران هیچ مقدار اورانیوم غنی شده به میزان 20 درصد ندارد. صفر، هیچ.آنها هر اونس آن را از بین برده اند و تمام فعالیت های غنی سازی بالای 5 درصد را متوقف کرده اند. امروز بازرسان IAEA بازرسی روزانه از تاسیسات هسته ای ایران دارند.

من به شما میگویم چرا باید این مذاکرات را ادامه دهیم... برنامه هسته ای ایران در همین زمان که ما مشغول مذاکره هستیم، متوقف شده است. اورانیوم های غنی شده 20 درصد نابود شده است. بازرسان در مراکز هسته ای هستند. سانتریفوژها نمیتوانند جایگزین شوند، مگر اینکه خراب شوند، ونمیتوانند با مدل با بازدهی بیشتری جایگزین شوند. ما باید احمق باشیم اگر میز مذاکره را ترک کنیم، درحالی که زمان لازم برای ساخت بمب اتمی برای ایرانیها طولانی تر شده است. همین دستاوردها ادامه مذاکرات را توجیه پذیر میکند.

قبلا هم در این مورد نوشته بودم که نباید انتظار زیادی داشت که این مذاکرات به نتیجه مشخصی برسد. برای آمریکایی ها همین وضعیت مطلوب است. چون دریافته اند که همه آنچه را که هدف مذاکرات رسیدن به آن بود، طرف ایرانی فقط برای ادامه مذاکره به آنها خواهد داد. به علاوه آمریکا بیکار ننشسته و سخت مشغول این است که دیگر سنگرها را در خاورمیانه تسخیر کند، بدون اینکه نگران عکس العمل شدید دولت ایران باشد.

کسی چه میداند؟ شاید در پایان مهلت تمدید شده مذاکرات دیگر دولت سوریه وجود نداشته باشد. امروز در خبرها بود که وزیر دفاع آمریکا، چاک هگل، برکنارشده است و تحلیل گران بر این باورند که برکناری او به معنی این است که آمریکا تصمیم گرفته که کسی را بر سر کار آورد که به جای داعش، مواضع دولت سوریه را هدف قرار دهد و سقوط آنرا تسریع کند. این تحول قطعا با آنچه که در مذاکرات هسته ای در جریان است، مرتبط است. یعنی آمریکایی ها دریافته اند که دولتمردان ایران، عزم رویارویی مستقیم و به چالش کشیدن برنامه های آمریکا را ندارند. بنابراین اولین نتیجه این دور مذاکرات این بود که حملات علیه سوریه تشدید شود.