ساخت دو سوله در یک روز توسط مردان قوم آمیش در اوهایو

ساخت دو سوله در یک روز توسط مردان قوم آمیش در اوهایو

باسمه تعالی

قوم آمیش یک گروه مسیحی معتقد هستند که در مناطق مختلفی از آمریکای شمالی زندگی میکنند اجتماعات مختص به خود را دارند. این گروه سعی میکنند تمام مایحتاج زندگی خود را خود تهیه کنند و تا حد امکان وابستگی خود را به بقیه جامعه کم کنند. بنابراین زندگی سالمتری را دارند و به مشکلاتی که معمولا بقیه جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد، کمتر دچار میشوند.

مثلا در یکی از اجتماعات آنها که ده هزار نفری است و نصف بچه های آنها واکسیناسیون شده بودند، میزان بیماری Autism که اختلال حرکتی و مغزی در کودکان است، در کل جامعه فقط یک کودک بود. در حالی که میانگین ابتلا به این بیماری در کل آمریکا چیزی در حدود یک کودک در بین 70 تا 100 کودک است. خود همین مطلب نشان هنده میزان سالم بودن نحوه زندگی آنها است.

آمیشها به کمک کردن به هم دیگر و کار گروهی معروف هستند. ویدیوی ذیل مربوط به بهار 1393 است  و در آن سرپا کردن دو سوله توسط مردان این قوم را که در ۱۰ ساعت در یک روز انجام شده نشان میدهد. این ویدیو شامل ۱۶۰۰ عکس با فواصل زمانی یکسان است. محل ساخت سوله ها در ایالت اوهایو آمریکا است.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>