آیا افول قدرت و فروپاشی امپراطوری آمریکا حقیقت دارد؟

آیا افول قدرت و فروپاشی امپراطوری آمریکا حقیقت دارد؟

باسمه تعالی

سالها است که در بین محافل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی از افول قدرت آمریکا و فروپاشی قریب الوقوع آن صحبت میشود. حتی بعضی ها چنین اظهار نظر میکنند که مرگ آمریکا به عنوان ابرقدرت قبلا اتفاق افتاده است و داستان فرار سرمایه ها و اقدام شرکت های بزرگ و چند ملیتی در خروج مراکز تحقیقات و تولید خود از آمریکا که به  Outsourcing معروف است، وضعیت جنازه ای را دارد که حشرات به تدریج در حال خوردن امعا و احشا آن هستند. اما تا زمانی که استخوانها بیرون بزند و بدنه از هم متلاشی شود، زمانی طول خواهد کشید و برای کسی که از دور نگاه کند، شاید این جزئیات خیلی واضح به نظر نیاید.

البته دیگرانی هستند که با این نظر مخالفند و بعضا در مطبوعات ایران هم نظرات آنها بازتاب دارد. البته بعضی از نظرات آنها از این جهت صحیح است که بعضی از دلایلی که توسط کسانی که معتقد به افول قدرت آمریکا هستند، چندان معتبر نیست. دلایلی مانند کسری بودجه بالا و بدهی زیاد، شاید برای دیگر کشورها مهم باشد؛ اما برای آمریکا که کارش غارت و جنگ افروزی در دیگر کشورها است، اینها نمیتواند به عنوان شاخص محسوب شوند.

البته نشانه های دیگری را میشود پیدا کرد که در این حد ضعیف نباشند. مثلا وقتی برنامه ریزی های دولتمردان آمریکا نشان از این دارد که برای بحران آماده میشوند، این مطلب دیگری است. نشانه دیگر این است که بسیاری از کشورهای متحد با آمریکا در حال بازنگری در روابط خود هستند و بعضی از آنها دیگر سودی در امتیاز دادن به آمریکا نمی بینند. در خبرهای دیروز آمده بود که اتحاد 60 ساله ترکیه و آمریکا در حال فروپاشی است و خبر دیگر این بود که چین و روسیه در حال جلب موافقت آلمان برای پیوستن به اتحادیه آنها هستند و شانس موفقیت آنها بالا است. چند وقت پیش وزیر خارجه لهستان هم، البته با کلماتی بی ادبانه، وضعیت کشورش را چنین بیان کرده بود که در حال سرویس دادن به آمریکا است بدون اینکه آمریکا پولی برای آن پرداخت کند.

از طرف دیگر آمریکا حس کرده که حمایت از اسرائیل هزینه های سنگینی را بر او تحمل میکند، به حدی که خارج از توان آمریکا است و هیچ بازدهی هم ندارد، که این خود نشانه دیگری از ضعف است. لذا خیلی از دولتمردان آمریکا حمایت آمریکا از اسرائیل را زیر سئوال میبرند و اینگونه اعتراضها در حال زیاد شدن است.

اینکه فروپاشی آمریکا به نحوی که مردم عادی دنیا متوجه آن بشوند، چه زمانی اتفاق می افتد؛ واینکه آیا دولت آمریکا با بودجه نظامی سالانه 700 میلیارد دلاری خود، قبل از فروپاشی کامل و برای حفظ خود، دست به حمله به دیگر کشورها و راه اندازی جنگ جهانی سوم میزند یا نه، سئوالاتی است که برای یافتن جواب آن باید فقط صبر کنیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>