منحنی های پیچیده لیساژو بر روی اسیلوسکوپ

 باسمه تعالی

تصویری که می بینید در واقع همان صدای استریویی است که میشنوید. کانال راست و چپ صدا که به ورودی های افقی و عمودی اسیلوسکوپ وصل شود، اشکال دیده شده را به وجود می آورد. بازی با اختلاف فاز و نسبت فرکانس امواجی که به ورودی های افقی و عمودی اسیلوسکوپ اعمال میشود، عامل بوجود آمدن این منحنی ها است.

صدا با کمک نرم افزار متن باز Pure Data توسط شخصی به نام Jerobeam Fenderson درست شده است. این منحنی ها به منحنی لیساژو یا lissajous figures مشهورند.

در ویکی پدیا اطلاعات کاملی در مورد این منحنی ها میتوانید بیابید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>