وسیله ای برای تنفس زیر آب مانند ماهیها

باسمه تعالی

وسیله ای که کارکرد آن در ویدیو کلیپ ذیل نشان داده شده، ماسک اکسیژن Triton نام دارد. این وسیله کار آبشش ماهیها را برای انسان انجام میدهد و اکسیژن موجود در آب را جدا کرده و امکان میدهد غواصان برای مدت طولانی بدون مخزن هوا زیر آب بمانند.

البته تکنولوژی این کار چیز جدیدی نیست، اما امتیاز این وسیله این است که سایز کوچکی دارد و احتمالا میشود آنرا با قیمتی نه چندان بالا عرضه کرد. اگر چنین وسیله ای را واقعا بشود چنان طراحی کرد که هم ارزان قیمت باشد و هم کارکرد معقولی داشته باشد، انقلابی در غواصی ایجاد خواهد شد.

محدودیت این وسیله این است که در آبهای آلوده پر از موجودات ریز و جلبک و همچنین در آبهایی که اکسیژن کمی دارند، نمیشود آنرا بکار گرفت.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>