ادعای پارسی بودن عید نوروز

مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

باسمه تعالی

امروز ایمیلی دریافت کردم بر این مضمون که:

همه ما بارها از خود پرسیده ایم که این نیایش عربی “یا مقلب القلوب و الابصار،…” که تا امروز بر سر سفره های هفت سین می شنویم، چه پیوندی با نوروز پارسی دارد!
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

باسمه تعالی

امروز مقاله ای خواندم درباره اینکه پنج سال پیش که سربازان آمریکایی با هلی کوپتر به پایگاه جدیدی رفته بودند، هنگام پیاده شدن از هلی کوپتر و پایگاه جدید عکس گرفته بودند و در صفحات شخصی خود در اینترنت منتشر کرده بودند.
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

باسمه تعالی

فکر نمیکنم هیچ بشری که تا کنون روی زمین قدم گذاشته بتواند دیدن خورشید یا احساس آن را انکار کند. با این حال نمیشود ادعا کرد که اتفاقات سطح خورشید، بدرستی مشاهده شده است. هرچند عکس برداری روزانه از خورشید سابقه ای حدود 150 سال دارد، تنها حدود 16 سال است که عکس برداری منظم و دقیقه به دقیقه از خورشید توسط ماهواره SOHO ناسا انجام میشود.
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

باسمه تعالی

مطالبی که در بخش اول این موضوع عرض شد، مطالبی مقدماتی بود تا روشی برای اطمینان از صحت تصمیم گیری معرفی کند. بعضی وقتها ما ریسک موجود در تصمیم گیری های خود را درست ارزیابی نمیکنیم.
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

باسمه تعالی

به تازگی کتاب خاطرات همفر Hempher جاسوس بریتانیایی که ادعا شده سیصد سال پیش به خاورمیانه فرستاده شده، را خواندم. در این کتاب از ارسال جاسوس هایی به سرزمین های اسلامی سخن میگوید که وظیفه آنها اشاعه منکرات و اختراع فرقه های انحرافی بود که در یک برنامه بلند مدت باعث سقوط امپراطوری عثمانی و تجزیه جهان اسلام شود، تا بشود آنها را تحت سلطه درآورد.
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

باسمه تعالی

همه ما در چنین مواقعی قرار میگیریم که در جمعی هستیم و درباره موضوعی بحث میکنیم و هرکس نظری ارائه میدهد. شاید تنوع نظرات زیاد باشد و برای کسی که واقعا بخواهد حرف حسابی بشنود تشخیص اینکه کدام درست تر است مشکل.
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود
بقیه مقاله همین جا نشان داده شود

این صداهای ترسناک چیست؟

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود

درباره مستند 180

مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

باسمه تعالی

فیلم مستند 180 یک فیلم 33 دقیقه ای است که در شروع فیلم سازنده و مجری آن خود را یک یهودی معرفی میکند. او که خود را یک مصاحبه گر جا میزند، از مصاحبه شوندگان شروع به سئوال میکند. اما نحوه سئوال کردن و ترنیب آن را بنحوی انتخاب میکند که جواب سئوال بعدی نقض کننده جواب قبلی باشد.
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود