بقیه مقاله همین جا نشان داده شود
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

باسمه تعالی

در روزهایی که احتمال رخداد ناخواسته جنگ در منطقه زیاد شده، طبعا انتظار می‌رود که وزیر خارجه ایران دنبال مذاکره و راه‌های دیپلماتیک باشد، تا از شدت تنش‌ها کاسته شود. دیپلماسی کارآیی خود را باید در چنین روزهایی نشان دهد.

اما جواد ظریف بجای مذاکره با حریف، فقط دنبال تخریب کانالهای دیپلماسی و خراب کردن اعصاب مدیریت کاخ سفید است.
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

باسمه تعالی

عکس زیر را یک از دوستان محترم از بوستان ارم همدان فرستادند. شاید بهانه نصب مجسمه بز زیباسازی محیط شهری باشد؛ اما شخصاً هیچ اثری از زیبایی در این بز بدقواره نمی‌بینم؛ بلکه این مجسمه Baphomet را در ذهن تداعی میکند.
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود