خبر ساخت جام‌جم در ایران هنوز پیگیری میشود

باسمه تعالی

خبر دستگاه پیش‌بینی آینده، چند سال پیش در رسانه‌های ایران پخش شد. عکس‌العمل جوامع علمی ایران فقط تمسخر و انکار امکان ساخت چنین دستگاهی بود؛ اما همه مردم دنیا با تمسخر با چنین اخباری برخورد نمیکنند؛ بلکه هزینه‌های سنگینی برای تحقیق در مورد آن میکنند.

درباره وجود دستگاهی مشابه جام‌جم یا آینه اسکندر، که امروزه با نامهای Looking Glass و یا Yellow Cube شناخته میشود، در این کانال زیاد نوشته‌ام.

در خارج از ایران شایعات زیادی درباره دستیابی ایران به چنین تکنولوژی وجود دارد.

آیا آمریکای خوب و آمریکای بد داریم؟

باسمه تعالی

یکی از دوستان محترم با تعجب سؤال کردند که «مگر ما آمریکای خوب و آمریکای بد داریم؟». ظاهراً برای ایشان مسلم بوده که تک‌تک ۳۳۰ میلیون نفر مردم آمریکا همه شیطانی هستند، و تنها راه نجات دنیا قتل عام همه آن‌ها است.

ریشه همه توهمات این‌چنین به مفهوم ذهنی دولت-ملت برمیگردد. قبلاً درباره این موضوع زیاد بحث کرده‌ام، و لینک [1] یکی از این مطالب است.

آن چیزی که باعث شده مفهومی به نام آمریکا، چه خوب و چه بد، در ذهن مردم شکل بگیرد، همین مدل دولت-ملت است. این مدل هیچ‌وقت گویا نبود، اما در دوره معاصر بیش از پیش بیمعنی شده است.

واقعیت هر کدام از جوامع معاصر، چه ایران و چه آمریکا، این است که مردم از نژادهای گوناگون، عقاید و مذاهب مختلف، و سلیقه‌های سیاسی رنگارنگ، در کنار هم زندگی میکنند. اکثر مردم در همه جوامع، فطرتی که بر اساس آن خلق شده اند را حفظ کرده و حق‌طلب هستند.

روش‌های ارتباطی Deep State برای فرار از رصد ملی‌گرایان

باسمه تعالی

هنوز عده زیادی بر این باور هستند که «اختلافات داخلی آمریکا چیزی در حد یک جنگ زرگری است، و به قلع و قمع یک جناح منجر نخواهد شد. صهیونیستهایی مانند جرج سوروس و کیسینجر نیز بر هر دو جناح حاکم هستند؛ و شایعات و اخبار دستگیری و اعدام چنین افرادی قابل باور نیست».

برای یافتن اینکه این فکر غلط است، کافی است به پست‌های دیروز کیو اَنان نگاه کنیم. او روز ۲۸ آوریل مطالب زیادی را پست کرد، که چند پست آن درباره ارتباطات عناصر گلوبالیست Deep State، یا دولت ژرف، بود.[1]