مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

باسمه تعالی

بگذارید اول خلاصه مطلب را عرض کنم تا بعد به سراغ جزئیات بروم:

یکی از علائم ظهور حضرت بقیه الله این است که در اواخر شب جمعه و یا هنگام طلوع صبح جمعه 23 رمضان، جبرئیل از آسمان با بانگی که همه مردم عالم به زبان خودشان بشنوند، ندا میدهد که مهلت ستمگران تمام شده و دوران طغیان رو به پایان است؛ و مردم را دعوت میکند که برای قیام امام زمان آماده شوند. عصر همان روز جمعه، شیطان برای گمراه کردن مردم ندایی میدهد و آنها را به پیروی از باطل فرا میخواند واین ندا نشانه خروج سفياني شيطان صفت است.

اینکه چه زمانی قرار است این اتفاق بیافتد را کسی نمیداند. اما مومن منتظر ظهور، خوب است که خود را برای شنیدن این ندا و لبیک گفتن به آن و آمادگی برای پرهیز از وسوسه شیطان، آماده کند و در شب جمعه 23 رمضان آماده شنیدن این ندا باشد. امسال یکی از سالهایی است که 23 رمضان در روز جمعه خواهد بود و آخرین باری که 23 رمضان با روز جمعه منطبق شد 8 سال پیش بود. آمادگی ذهنی برای این حادثه از آن جهت که به آدم کمک میکند که شوک زده نشود، مفید است.


مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

باسمه تعالی

روز 9 جون 2015، ملک عبدالله پادشاه اردن در مراسمی که به مناسبت سالگرد شانزدهمین سال به تخت نشستنش و همچنین روز ارتش برگزار شده بود، پرچم سرخرنگ قدیمی هاشمی ها را به جای پرچم ملی به سربازان میدهد تا برافرازند. قطعا چنین اقدامی پیامی دارد.
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

باسمه تعالی

یادداشت اختصاصی تسنیم:

منابع امریکایی امروز از یک مقام بلند پایه این کشور نقل کردند محتمل ترین سناریو در انتهای این دور از مذاکرات این است که توافق نهایی با جزئیات آن رونمایی شود ولی امضا نشود.

هنوز طرف ایرانی –یا هیچ طرف دیگری- این موضوع را تایید یا جزئیات بیشتری از آن اعلام نکرده اما بیایید فرض کنیم این اظهارنظر جدی باشد و شب 9 تیر یا چند روز بعد از آن، طرفین یک متن حدودا 60 صفحه ای تحت عنوان متن امضا نشده برجام را منتشر کرده و در بهترین حالت برای ادامه مذاکرات بر روی آن توافق کنند.
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

باسمه تعالی

چندی پیش رئیس جمهور روحانی بیان کرده بود که:

پلیس موظف به اجرای اسلام نیست بلکه وظیفه پلیس اجرای قانون است و اگر غیر از این باشد، در مخمصه فکری قرار گرفته و مردم را نیز گرفتار خواهیم ساخت.

درباره اینکه چرا این حرف غلط است، زیاد میشود بحث کرد. اما به طور خلاصه اسلام مجموعه عقل و وجدان و اخلاق و امثالهم است و اینکه کسی ادعا کند که پلیس موظف به اجرای اسلام نیست، مانند این است که بگوئیم پلیس احتیاجی به عاقل بودن و یا وجدان داشتن ندارد. البته کسی را به خاطر بیعقلی و یا بی وجدانی نمیشود در دادگاه محکوم کرد. اما همه ما میدانیم که وقتی یک نفر بیعقل و یا بی وجدان مسئول کاری شود، نتیجه خوبی نمیشود انتظار داشت.
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

By: Karl reMarks

Many people are hesitant to talk about the Middle East and its politics because it seems to be quite a complex place that requires extensive knowledge to understand it. While this is certainly true, there are handy phrases you can use that will make you sound like you know what you are talking about without actually bothering to study the area. We have collected these phrases in the form of a handy guide below. Note that if used properly, you can even go on to become a certain moustached celebrated columnist allowed to pontificate on the region with very little knowledge to go on.

‘It’s all about the oil’

This is the mother of all phrases about Middle East politics. It is one of the most effective phrases in the context of Middle Eastern geopolitics and one that can explain everything. It has even been used to explain Saudi Arabia’s 8-0 defeat at the hands of Germany in the 2002 World Cup and the backlash against Haifa Wehbe’s latest video clip.

‘It’s all about the oil’ is best used along with a patronising phrase such as, ‘you’re so naïve, it’s all about the oil’, or ‘don’t believe everything you read in books, it’s all about the oil’. Generally it’s better to use it about countries that actually have oil reserves, but in case you’re stuck and you’re discussing a country that doesn’t have oil, you can claim that ‘an American expedition found a large reserve of oil in Lebanon in 1917 but kept the information secret.’

‘Saudi Arabia, pffft!’

‘Who do you think created all terrorists in the world?’ ‘Saudi Arabia, pffft!’ ‘What is really happening in Syria?’ ‘Saudi Arabia, pffft!’ ‘Who is responsible for the decline of the Arab novel?’ ‘Saudi Arabia, pffft!’

These are typical exchanges that explain how to use this very effective phrase in the right context. Used correctly, the phrase will make both you and the person you’re talking to sound knowledgeable and wise and avoid going into pesky details. But it is essential to make the sound pffft, simply saying ‘Saudi Arabia’ will make you look like an amateur. For added emphasis, you can throw your hands up in the air when you say pffft.

A warning though, in case the person you’re talking to likes Saudi Arabia, skip to the next phrase.

‘The Shia Crescent’

Alternately called ‘Iran’s fingers behind everything’ this is a very popular phrase when talking about Middle Eastern politics. The beauty of the Shia crescent as a concept to explain Iranian expansion is that it actually looks like a crescent and therefore must be true. Other variations like ‘the Shia triangle’ or ‘the Shia Mickey-Mouse shaped region of influence’ failed to inspire the public imagination despite being more geographically accurate.

A popular elaboration on ‘the Shia crescent’ is to use the phrase ‘the Persians are the true enemies of the Arabs’. By calling them Persians instead of Iranians you gave the weight of history to an otherwise mundane statement. See also the next item.

‘Sultan Erdogan’

‘Why is Turkey….?’

‘Erdogan wants to revive the Ottoman Empire.’

Much like with Iran, everything about Turkey’s modern politics can be explained by Erdogan’s secret desire to revive the Ottoman Empire, including Turkey’s decision to no longer compete in the Eurovision song contest. Well, clearly the rules were biased against neo-Ottoman revivalist electro-pop.

The strong evidence that backs this approach is Erdogan’s neo-Ottoman presidential palace and the historic uniforms for his honour guard. Whenever anyone brings up Turkey, throw your hands up in the air melodramatically and say ‘Sultan Erdogan!’ Everyone will agree with you and you will feel very clever.

‘Obama is an idiot’

Who was responsible for giving the Muslim Brotherhood control over Egypt? America. Who was responsible for the coup that removed the Muslim Brotherhood from power? America. Who is responsible for Saudi expansion in the region? America. Who is responsible for the Iranian rise? America. Pretty much the answer to any question that starts with ‘who?’ in the Middle East is always America. While this might not be strictly true some of the time, America is a very popular choice that everyone can agree on holding responsible for everything.

In order to use this correctly however, you must simultaneously hold two seemingly contradictory opinions: that America is a clever and scheming power that controls everything in the Middle East and that America is extremely stupid. If you’re questioning this, then you’re not quite mentally prepared to discuss the Middle East intelligently.

On a similar note, you must remember that America is either completely controlled by Israel and does its bidding all the time, or is the puppet master using Israel as its tool in the Middle East, whichever is more convenient under the circumstances.

Regardless of which direction you follow, always close by nodding and saying ‘Obama is an idiot’. Everyone will agree with you.

‘Ancient Tribal Rivalries’

If all else fails, you can always resort to the ultimate trump card: ‘these are ancient tribal rivalries’, which can explain any conflict in the Middle East. Sunnis and Shias? Ancient tribal rivalries. Saudi Arabia and Qatar? Ancient tribal rivalries. Fairouz or Um Kalthoum? Ancient tribal rivalries.

Clearly, colonialism, Western interventions, political rivalries and ideological conflicts have nothing to do with anything happening in the Middle East today. It’s all down to who stole whose camel centuries ago. Because the Middle East is that simple.

Lastly, remember not to attempt any nuance or complexity when using those phrases, that will completely ruin them. When talking about the politics of the Middle East, it’s crucial to stick to one-dimensional clichés that everyone can agree on.

This guide will soon be available as a smartphone app in case you can’t remember all the phrases correctly.

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

باسمه تعالی

چند وقتی است که صادق زیباکلام در مجالس مختلف سعی داشته که عزم ایران برای نابودی اسرائیل را به عنوان علت اصلی مخاصمات غرب با ایران معرفی کند و این مطلب را هم در نامه ای که به رئیس جمهور روحانی نوشته بود، آورده بود. از آن جهت که این تفکرات کودکانه هنوز هم در بین قشری از مردم جریان دارد، لازم دیدم در حد خودم جوابی به این ادعا بدهم.
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

Posted by Alexander Mordvintsev, Software Engineer, Christopher Olah, Software Engineering Intern and Mike Tyka, Software Engineer

Artificial Neural Networks have spurred remarkable recent progress in image classification and speech recognition. But even though these are very useful tools based on well-known mathematical methods, we actually understand surprisingly little of why certain models work and others don’t. So let’s take a look at some simple techniques for peeking inside these networks.
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

باسمه تعالی

علی شاهدیان، ایران هسته ای– در حالی که آخرین دور مذاکرات ایران و 1+5 پیش از توافق نهایی از دیروز آغاز شده، کارشناسان احتمال حصول یک توافق خوب در این مذاکرات را نزدیک به صفر می دانند.

دیپلمات های مرتبط با موضوع در تهران می گویند اصول اساسی برنامه جامع اقدام مشترک مدت هاست روشن شده و احتمال تغییر آن در مذاکرات پیش رو بسیار اندک است.
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

باسمه تعالی

قبلا در نوشته دیگری درباره اینترنت اشیاء و یا Internet Of Things مطلبی را آورده بودم. خبر امروز درباره تجهیزات پزشکی است که متصل به اینترنت هستند. حکمت وصل این تجهیزات به شبکه این است که پزشکان و پرستاران بتوانند هر لحظه که بخواهند، وضعیت هر کدام از بیماران را از دور کنترل کنند و در صورت لزوم میزان تزریق دارو و تنظیمات دیگر تجهیزات را تغییر دهند. تا اینجای کار خیلی خوب به نظر می آید. دستگاههای پزشکی متصل به بیمار، پزشک را از طریق اینترنت در جریان وضعیت بیمار قرار میدهد و پزشک بدون حضور فیزیکی و یا نیاز به تماس تلفنی با پرستار، آنچه را که لازم است خود انجام میدهد.
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود

Pope Francis Equates the Bible to the Quran

مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

In the name of Allah, the Merciful to all, the Compassionate

Last Monday, the Bishop of Rome addressed Catholic followers regarding the dire importance of exhibiting religious tolerance. During his hour-long speech, Pope Francis was quoted telling the Vatican’s guests that the Quran, and the spiritual teachings contained therein, are just as valid as the Holy Bible.
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود