الگوریتم بازی زندگی John Conway

باسمه تعالی

شاید تیتر بازی زندگی این مطلب را تداعی کند که از تقلب احوال و بازی روزگار، شکایتی و یا حکایتی دارم. اما موضوع چیز دیگری است. John Conway درسال 1970 میلادی یک الگوریتم را مطرح کرد که نام آنرا Game of Life و یا بازی زندگی گذاشت.

پلیس آمریکا فردی که به ماشین ها سنگ میزد را با 17 گلوله کشت

باسمه تعالی

برداشت عمومی این است که ایالت واشنگتن در شمال غربی آمریکا که شهر سیاتل مرکز آن است، یکی از لیبرال ترین ایالتهای آمریکا است. با این حال آمار خشونتهای بیهدف پلیسی در این ایالت بالا است. نمونه آن هم اتفاقی بود که دیروز چهارشنبه 26 فوریه در یکی از شهرهای این ایالت افتاده است.

ظاهرا یک مرد مکزیکی الاصل که چند وقتی بوده بیکار بوده و وضع مالی و روانی مناسبی نداشته در سر چهارراهی به ماشین های عبور کننده سنگ پرت میکرده است. پلیس ادعا میکند که با آمدن ماشین پلیس، به طرف آنها هم سنگ پرت کرده است. بنابراین 3 افسر پلیس او را با 17 گلوله به قتل میرسانند.

تحقیر ائمه جماعت اویغورچین و وادار کردن آنها به رقص در خیابان

باسمه تعالی

تا کنون خبرهای زیادی از مقابله حکومت کمونیست چین با موج اسلام گرایی، علی الخصوص در استان اویغورستان یا ترکستان شرقی که هم مرز پاکستان وتاجیکستان است، منتشر شده است. مثلا یکی از خبرها این بود که در ماه رمضان، دستور رسمی دولت این بود که هیچ کس حق روزه گرفتن ندارد و هر کارمند یا دانشجویی که چنین کند، اخراج میشود. البته به این حد هم بسنده نکردند و ماموران دولتی خانه به خانه میرفتند و همه را مجبور به خوردن چیزی میکردند و تهدید میکردند که در صورتی که روزه باشند، از کلیه حقوق اجتماعی محروم میشوند. دولت چین برای مبارزه با حجاب نیز سیاست تحقیر را پیش گرفته است. یعنی ماموران زن در خیابان ها دخترانی که بخواهند حجاب را رعایت کنند، میگیرند و در مورد اینکه چقدر حجاب آنها را زشت کرده، مغزش را شستشو میدهند و بعد البته تهدید میکنند.

اما خبری که در 9 فوریه پخش شد، شوک آورتر از بقیه خبرها بود:

نمونه ای از کودک آزاری شیطانی درانگلیس- تکمیلی

باسمه تعالی

در سالهای اخیر، علی الخصوص پس از حمله آمریکا به افغانستان، خبرهای زیادی از شیوع گسترده هم جنس بازی و سوءاستفاده جنسی از کودکان در افغانستان به گوش میرسید. هر زمان هم که خبر کشتار شهروندان بیگناه افغان توسط هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی پخش میشد، اینگونه اخبار فساد در جامعه افغانستان شدت میگرفت تا غربیها حساسیت کمتری نسبت به چنین کشتارهایی داشته باشند. حتی فیلم مستندی با نام “بچه بازی” درباره عمق فاجعه ای که چنین ناهنجاری هایی بوجود اورده اند، ساخته شد که علیرغم اینکه دور از حقیقت نبود، مشخصا به سفارش سرویس های اطلاعاتی غربی بود.

دستگاه چوبی جمع اعداد باینری یا مبنای ۲

باسمه تعالی

این دستگاه مکانیکی که با چوب ساخته شده، میتواند اعداد در مبنای ۲ را با هم جمع کند و نتیجه را نشان دهد. اگر مایل به درک محاسبات مبنای ۲ هستید، ولی این موضوع برای شما قابل لمس نیست، میتوانید با چنین دستگاهی، نحوه محاسبه را با چشم دنبال کنید.

در وبسایتی به نام WoodGears چندین ایده دیگر پیدا خواهید کرد که هر کدام به نوبه خود جالب توجه هستند.