اخبار سوریه تا پایان اردیبهشت ماه

باسمه تعالی

این روزها خبرهای موفقیت نظامی و سیاسی دولت بشار اسد زیاد به گوش میرسد. عقب نشینی معارضین از حمص، عدم موفقیت تقویت جبهه جنوب، آمادگی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهور همه حاکی از این است که اوضاع در سوریه به سمت آرامش پیش میرود. تسویه حسابهای خونین گروه های معارض با یکدیگر نیز شانس موفقیت آنها در تشکیل یک جبهه واحد را از بین برده است. اما آیا با در نظر داشتن همه این نکات میشود موفقیت بشار اسد را تضمین شده دانست؟ برای جواب این سئوال نکات بسیاری هست که باید آنها را هم در نظر داشت.

درباره ارث و نوشتن وصیت نامه

باسمه تعالی

همه ما واقف هستیم که روزی رهسپار دیار آخرت خواهیم شد و بنابراین باید تکلیف کارهای ناتمام، حسابهای تسویه نشده و اموال خود را در قالب یک وصیت نامه تعیین کنیم. اما بعضا اتفاق می افتد که افراد چیزی را وصیت میکنند که یا اساسا حق وصیت آنرا ندارند و یا باعث دلخوری و رنجش بازماندگان میشود. لذا بر آن شدم که در حد توان و تجربه خود نکاتی را ذکر کنم.