تاثیر زبان عربی و فارسی بر زبانهای غربی

باسمه تعالی

آنچه در دوره معاصر شاهدیم این است که هر روز لغات بیشتری از زبان های غربی به تدریج وارد زبان های دیگر میشود.

آیا روایت غرب درباره کشف قاره آمریکا صحیح است؟

باسمه تعالی

دیروز مقاله در سایت وعده صادق با عنوان سرخپوستان ونشانه های فرهنگ وتمدن ایرانی خواندم که به نظرم جالب بود و منتظر خواهم ماند تا دکتر شفیع زاده مستندات خود را نیز ارائه کند. البته اصل موضوع را قبلا شنیده بودم.

چقدر به تكنولوژي هاي موجود ميشود اتكا كرد؟

باسمه تعالي

به نظر من يك سوء تفاهم خطرناك در بين عموم مردم دنيا درباره ميزان كارايي تكنولوژي ها و قابليت اعتماد به دستاوردهاي تمدن بشري رايج است. بيشتر آدم ها فكر ميكنند اگر در صد سال گذشته هواپيما، تلويزيون، كامپيوتر و صنعت هسته اي و امثالهم اختراع شد، حتما در صد سال آينده چند برابر اين اختراع ها، اختراع و ابتکار خواهد شد.

درباره تقویم مایا و روز 21 دسامبر

باسمه تعالی

این روزها حرف درباره به پایان رسیدن دوران و آخرالزمان زیاد شنیده میشود و حتی تاریخ های مشخصی را هم ذکر میکنند. یکی از این تاریخ ها روز 21 دسامبر 2012 است. اگر چنین حرف هایی فقط از طرف چند نفر معدود زده میشد، قطعا قابل اعتنا نبود. اما وقتی در چنین حجمی درباره آن تبلیغ میشود و حتی سیاستمداران دنیا به چنین باورهایی دامن میزنند، لازم است که درباره انگیزه های آن و عواقب آن بحث شود.

اتفاقاتی که در ماه گذشته رخ داد

باسمه تعالی

در چند هفته ای که گذشت، چند اتفاق مهم بین المللی رخ داد که ارزش آن را دارد که دوباره بررسی شود.