فرمان اجرائی اخیر رئیس جمهور آمریکا، NDRP

باسمه تعالی

فرمان اجرایی اخیر رئیس جمهور آمریکا با اسم National Defense Resources Preparedness که در روز 16 مارس که در وبسایت کاخ سفید نیز منتشر شد، رخداد خیلی خاصی بود که در رسانه های ایران بازتاب چندانی نداشت.

ادعای پارسی بودن عید نوروز

باسمه تعالی

امروز ایمیلی دریافت کردم بر این مضمون که:

همه ما بارها از خود پرسیده ایم که این نیایش عربی “یا مقلب القلوب و الابصار،…” که تا امروز بر سر سفره های هفت سین می شنویم، چه پیوندی با نوروز پارسی دارد!

شمشیر دولبه تکنولوژی های ارتباطات

باسمه تعالی

امروز مقاله ای خواندم درباره اینکه پنج سال پیش که سربازان آمریکایی با هلی کوپتر به پایگاه جدیدی رفته بودند، هنگام پیاده شدن از هلی کوپتر و پایگاه جدید عکس گرفته بودند و در صفحات شخصی خود در اینترنت منتشر کرده بودند.

درباره اتفاقاتی که در اطراف خورشید می افتد

باسمه تعالی

فکر نمیکنم هیچ بشری که تا کنون روی زمین قدم گذاشته بتواند دیدن خورشید یا احساس آن را انکار کند. با این حال نمیشود ادعا کرد که اتفاقات سطح خورشید، بدرستی مشاهده شده است. هرچند عکس برداری روزانه از خورشید سابقه ای حدود 150 سال دارد، تنها حدود 16 سال است که عکس برداری منظم و دقیقه به دقیقه از خورشید توسط ماهواره SOHO ناسا انجام میشود.

نکته ای در باب تصمیم گیری- بخش دوم

باسمه تعالی

مطالبی که در بخش اول این موضوع عرض شد، مطالبی مقدماتی بود تا روشی برای اطمینان از صحت تصمیم گیری معرفی کند. بعضی وقتها ما ریسک موجود در تصمیم گیری های خود را درست ارزیابی نمیکنیم.

درباره کتاب خاطرات جاسوسی به نام همفر

باسمه تعالی

به تازگی کتاب خاطرات همفر Hempher جاسوس بریتانیایی که ادعا شده سیصد سال پیش به خاورمیانه فرستاده شده، را خواندم. در این کتاب از ارسال جاسوس هایی به سرزمین های اسلامی سخن میگوید که وظیفه آنها اشاعه منکرات و اختراع فرقه های انحرافی بود که در یک برنامه بلند مدت باعث سقوط امپراطوری عثمانی و تجزیه جهان اسلام شود، تا بشود آنها را تحت سلطه درآورد.