در باب روش های کنترل اذهان و رفتار

باسمه تعالی

شاید پانزده سال پیش اولین باری بود که در مورد چیپ هایی که درون بدن کار گذاشته میشوند، مطلبی شنیدم. آن زمان تصورم این بود که چنین چیپ هایی برای جاسوسی کار گذاشته میشوند و مثلا مثل یک میکروفون مخفی که در سقف دهان برای شنیدن حرف فرد کار گذاشته میشود. در آن زمان نمیتوانستم این موضوع را باور کنم چون

حرف درست زدن، درست شنیدن حرف

باسمه تعالی

در مقدمه و معرفی وبلاگ عرض کردم که حرف درست زدن کار مشکلی است و نیاز به مطالعه و تجربه دارد. از طرف دیگر گوینده باید سعی کند امانت دار باشد و جنس حرف را درست به مخاطب معرفی کند. مثلا جایی که گوینده انتظار استدلال و منطق دارد، شعر و شعار تحویل ندهد و به اصطلاح گندم نمایی و جو فروشی نکند.

اما درست شنیدن حرف کار مشکل تری است.