مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

باسمه تعالی

در این دنیای پر زرق و برق مادی آنقدر مسئله برای دلمشغولی وجود دارد که جائی برای توجه به محیط زیست و دیگر موجودات باقی نمیماند. خیلی از آدمها آنقدر نگران این هستند که نکند کسی بیشتر از او دارد پول درمی آورد، که نمیشود توقع داشت که حوصله ای برای این مطالب داشته باشند. بهرحال اگر تا بحال صحنه برخورد پرندگان با پنجره را دیده اید و این مطلب موجب ناراحتی شما شده، شاید این نوشته بتواند اطلاعاتی را ارائه کند.
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود