مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

باسمه تعالی

شاید برای شما هم پیش بیاید که در شرایطی اضطراری قرار بگیرید و بخواهید با خرده های چوب و خاک اره هایی که در دسترستان هست، آتشی به راه بیاندازید و غذا درست کنید و یا آب گرم کنید. زندگی در شرایط جنگی سوریه منجر به این شده که مردم آن دیار چنین تکنیکهایی را یاد بگیرند و استفاده کنند و در ویدیو کلیپ ذیل این تکنیک را نمایش میدهند.


مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

باسمه تعالی

شرایطی را تصور کنید که به علت جنگ و یا حوادث طبیعی، شبکه های توزیع برق و سوخت و آب لوله کشی از کار افتاده باشند. شما هم در شهرباشید و یا امکان خروج از شهر فراهم نباشد و یا اساسا جایی را نداشته باشید که به آنجا فرار کنید. یا فرض کنید که توانستید با خانواده سوار ماشین شوید و از منطقه جنگی فرار کنید و به بیابانی رسیدید که میخواهید مدتی را در آنجا به سر ببرید. بهر حال در هریک از این سناریوها نیاز خواهید داشت که آشپزی کنید، نان بپزید و آب را برای نوشیدن بجوشانید.

یکی دو بار اول که برای تهیه چوب خشک در اطراف خود جستجو کنید، شاید بتوانید مقداری چوب فراهم کنید که یک آتش به اندازه کافی بزرگ درست کنید. اما به زودی درخواهید یافت که درست کردن آتش به این روش، به چوب زیادی احتیاج دارد و خیلی سریع آتش شما خاموش میشود. تهیه چوب هم به تدریج سخت تر میشود. با شکستن چوب تر درختان هم نمیشود هیزم خوبی بدست آورد. به علاوه اگر در شهر زندگی میکنید، نمیتوانید داخل آپارتمان یا خانه خود، آتش درست کنید.

بنابراین باید روشی را یاد بگیرید که بشود آتشی در سایز کوچک و ایمن و با مصرف کاملا بهینه درست کرد، تا با کمک آن روش بتوانید برای مدت طولانی امور خود را اداره کنید.
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

باسمه تعالی

خبر مرگ ملک عبدالله، مهمترین خبری بود که در روزهای گذشته شنیده شد. درباره اینکه آیا این عبدالله همان عبداللهی است که در احادیث ظهور، مرگ او را نشانه نزدیکی ظهور دانسته اند؛ و یا اینکه اساسا این احادیث قابل اعتنا هستند یا نه، قصد ندارم بحث کنم. هرچند که احتمال صحت آن کم نیست. البته اینکه در بحث غیبتی که بیش از یازده قرن طول کشیده، وقتی صحبت از نزدیک بودن به ظهور میشود، آیا صحبت از چند ماه است و یا چند سال، خود مطلبی است که باید درباره آن بحث شود. همین قدر را میدانم که اهل دنیا و آنها که مبانی اعتقادی قوی ندارند، خیلی زود از پیگیری و دقت در این مباحث خسته میشوند و حوصله گوش دادن به آن را ندارند.

یکی از نویسندگان غربی میگفت که اگر انسان مطلبی را برای هفته آینده پیش گویی کند و اتفاقا درست درآید، فردی مطلع و صاحبنظر محسوب میشود. اگر یک ماه آینده را پیش بینی کند و پیش بینی اش صحیح باشد، نابغه محسوب میشود. ولی اگر دو سال آینده را پیش بینی کند، صرفنظر از اینکه چقدر پیش بینی او صحیح باشد، دیوانه به حساب می آید. چون حافظه بشر آنقدر ضعیف است که دو سال بعد که آن پیش بینی به وقوع بپیوندد، کسی دو سال گذشته و حرف آن فرد را به یاد نخواهد آورد و فقط تنها خاطره ای که از او در ذهن آنها میماند، این است که دیوانه ای بود که حرفهای غریب میزد.

بنابراین حرف زدن از پیش بینی آینده را بیفایده میدانم.
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود